Terrible Twins är en certifierad B Corp

Vi har rest runt i världen i hela våra liv. Ofta har vi träffat människor som kämpar för sin överlevnad på olika sätt, och när vi startade aktiebolag 2006 bestämde vi oss för att använda vårt företag för att hjälpa andra och göra vad vi kan för att driva positiv förändring i världen.

Vi vill vara tydliga med att Terrible Twins inte är en välgörenhetsorganisation, inte alls. Det är ett vinstdrivande företag som vi försörjer oss på. Vi har också anställda som försörjer sig på att arbeta hos oss, leverantörer som försörjer sig på att sälja till oss och kunder som försörjer sig på att sälja våra produkter. Vi nöjer oss inte med mindre än att alla i värdekedjan ska kunna försörja sig, utan att det inte får ske på bekostnad av planeten eller andra människor.

Principen att vårt företagande inte får ske på bekostnad av planeten eller andra människor innebär ibland att vi behöver ta ekonomiskt obekväma beslut, men vi är helt övertygade om att företaget blir starkare och mer motståndskraftigt genom att vi tar ansvar i hela kedjan. Den globala textilbranschen kräver enorma mängder resurser och står för både exploatering av människor och stor nedsmutsning av vår natur. Ibland frågar vi oss själva hur vi ens kan prata om hållbarhet och samtidigt verka i en sådan smutsig industri, men om vi kan driva konsumtionen till att endast köpa det man verkligen behöver och se till att dessa produkter håller länge och dessutom är ansvarsfullt producerade i varje steg tror vi att Terrible Twins kan vara en positiv kraft.

Av den anledningen blev vi en certifierad B Corp redan 2021. Tillsammans med andra B Corps försöker vi visa att det går att driva positiv förändring med sitt företagande.

B Corp

En B Corp-certifiering visar att företaget uppfyller mycket höga standarder för prestation, ansvar och transparens avseende miljö och mänskliga rättigheter i hela värdekedjan. Det är ju precis det vi försöker göra i vårt företag, och det finns en otrolig styrka i att göra det tillsammans med andra B Corps.

B Corp är relativt nytt i Sverige, men har funnits länge i USA. Vi var ett av de första företagen i Sverige som certifierade sig.

Certifieringen innebär en gedigen genomlysning av hela företaget. För att fortsätta vara certifierad granskas varje B Corp vart tredje år, vilket gör att vi hela tiden behöver utveckla vårt företag och aldrig tappa vår kompass. Vår förnyade certifiering sker därför nu, 2024.

Är du nyfiken på vad det innebär att använda sitt företag för att driva positiv förändring?

B Corp
Terrible Twins, Sara och Karin Ström

Certification notice

”Certified B Corporation” är ett varumärke licensierat av B Lab, en privat ideell organisation och används av företag som vårt som framgångsrikt har genomfört B Impact Assessment (”BIA”) och därför uppfyller de krav som ställs av B Lab för sociala och miljömässiga prestationer, ansvarsskyldighet och transparens. B Lab är inte är ett certifieringsorgan enligt definitionen i förordning (EU) nr 765/2008, eller ett nationellt, europeiskt eller internationellt standardiseringsorgan enligt förordning (EU) nr 1025/2012. Kriterierna för BIA är distinkta och oberoende av de harmoniserade standarder som härrör från ISO-normer eller andra standardiseringsorgan, och de är inte ratificerade av nationella eller europeiska offentliga institutioner.